warning: Illegal string offset 'files' in /home/virtual/henrikkilhamn.se/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Final Recital

Som sistaårs-student här i Newcastle har jag en offentlig slutkonsert som också är uppspelning för performance-kursen. Det sker i King's Hall med dess stora och rejäla Steinwayflygel. Programmet är 'kort' och 'koncist':
 
Skrjabin: Sonat no. 5
Liszt: Sonat i H-moll
 
Temat för konserten kan man urskönja från programinnehållet i musiken i de båda verken. Medan Skrjabin utgår ifrån en dikt (ur hans egna längre diktverk "Poem of Ecstacy", vilken han också baserar sin 4e symfoni på), som på engelska lyder ungefär:
"I summon you to life, hidden longings! You, drowned in the dark depths of the creative spirit, you fearful embryos of life, I bring you daring!"
så kan man säga att Liszt enar krafterna och låter de utkämpa en förvisso hård och hektisk men ändå tydligt definierad kamp i sin mastodontsonat.
Här är facebook-eventen.